Dubai takes a giant leap to world record

November 18, 2017 1117